Spolupráca

Spolupráca

Outsourcing pracovných síl

  • Kovoobrábač, lisár
  • Montážný pracovník v automobilových linkách a elektronickom priemysle
  • Zvárač-zámočník ( ZE – 1, ZM – 1 ), Eurozvárač CO-2, el.oblúk
  • Operátor výroby-Výrobný robotník
  • Žeriavnik, vodič vysokozdvižného vozíku

Firma zaručuje profesionalitu a univerzálnosť pracovníkov. Kvalifikácia a kvalita pracovníkov sa podľa potreby rieší prípadnou výmenou. Činnosť podľa pracovnej zmluvy a organizáciu práce zabezpečuje stabilne pridelený vedúci skupiny.

Pri minimálnom počte 5 pracovníkov a na základe Vašich požiadavkov sme schopní zabezpečiť takmer okamžitý nástup uvedeného počtu pracovníkov s možnosťou ďalšieho nárastu pracovníkov podľa Vašich požadavkov a potrieb.

Spoločnosť má pre svoju činnosť a pracovníkov vybudované technické zázemie. Náborovú činnosť pre Slovensko a ČR, školiace kapacity, ubytovacie kapacity a technické – hospodárské zázemie.