Kontakt

Kontakt

STEAN, s.r.o.
Hurbanová 20
085 01 Bardejov
IČO: 36 510 921

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 16787/P

SR
tel: +421 905 286 086
Fax: +42154 474 6151
Email: info@stean.sk
ČR
tel: +420 737 242 537
Fax: +420 59595 6151
Email: info@stean.sk